top of page

Lean Publishing

วันนี้ผมมีโอกาสที่ดีจากการอบรมในหลักสูตร บรรณาธิการอาชีพ รุ่นที่ 2 โดย ชมรมบรรณาธิการไทย ได้ไปเยี่ยมชมธุรกิจ โรงพิมพ์ชั้นนำของประเทศไทย บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) (ชื่อย่อหลักทรัพย์ EPCO) ตั้งอยู่ที่ 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครโทร 0-2551-0541-4 พื้นที่บริษัทมากกว่า 7 ไร่ ประกอบด้วยอาคาร จำนวน 3 อาคาร และพนักงาน กว่า 300 คน มีเครื่องจักรที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล รวดเร็ว และ ตรงต่อเวลา โดยมุ่งมั่นพัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน รักษาและพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า และให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ นับเป็นโรงพิมพ์ชั้นนำของประเทศไทย รวมถึงในแถบภูมิภาคเอเชีย ดำเนินธุรกิจให้บริการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ทั่วไป ตั้งแต่ขนาดกลาง จนถึงขนาดใหญ่ ให้บริการวางแผนการผลิตจนกระทั่งเข้าเล่มเป็นสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป ลักษณะครบวงจรในรูปแบบ One-Stop Service เริ่มก่อตั้งในปี 2533 ปลายปี 2554 เป็นต้นมา บริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือได้เพิ่มธุรกิจไปยังด้านพลังงานทดแทน ต่อมาในปี 2560 ได้ขยายธุรกิจไปยังบรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย

บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ นับเป็นโรงพิมพ์ชั้นนำของประเทศไทย รวมถึงในแถบภูมิภาคเอเชีย ดำเนินธุรกิจให้บริการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ทั่วไป ตั้งแต่ขนาดกลาง จนถึงขนาดใหญ่ ให้บริการวางแผนการผลิตจนกระทั่งเข้าเล่มเป็นสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป ลักษณะครบวงจรในรูปแบบ One-Stop Service เริ่มก่อตั้งในปี 2533 ปลายปี 2554 เป็นต้นมา บริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือได้เพิ่มธุรกิจไปยังด้านพลังงานทดแทน ต่อมาในปี 2560 ได้ขยายธุรกิจไปยังบรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย

ขั้นตอนการผลิตหนังสือ เริ่มจากกการออกแบบสิ่งพิมพ์ การทำเพลท เพื่อเตรียมเพลทสู่การพิมพ์ต่อไป เมื่อพิมพ์กระดาษตามสเปคของลูกค้าแล้ว เช่น A3 A4 A5 พิมพ์สี 2-5 สี ก็จะเข้าสู่กระบวนการเข้าเล่ม ตัดกระดาษ พับและกรีดตามขนาดหนังสือ นำมาจัดเรียงตามหน้าต่างๆ นำไปทากาว เพื่อเตรียมเข้าปกไสกาว เข้าปกแล้วจะตัดตามขนาด จากนั้นจะทำการตรวจสอบคุณภาพหนังสือ ตามมาตรฐาน และบรรจุลงกล่องเพื่อเตรียมนำส่งสินค้าให้ลูกค้าต่อไป

บริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย อีกทั้งยังได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยมีมาตรฐานในการทำงานของเอกชน รวมถึงภาครัฐบาลทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศมาแล้วนับไม่ถ้วน พร้อมได้รับรางวัลของ Thai Print Awards เป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน และรางวัลอื่นอีกมากมาย

บริษัทรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์และบริการหนังสือพิมพ์นิตยสารหนังสือปกอ่อน และปกแข็งไดอารี่ / สมุดบันทึกหนังสือเรียนโบร์ชัวร์ แผ่นพับและอื่นๆ ปฏิทินแขวนปฏิทินตั้งโต๊ะบรรจุภัณฑ์ แล้วยังไปทำธุรกิจด้านพลังงานทดแทนจากแสงแดดอีกด้วย

RECENT POSTS

FEATURED POSTS

FOLLOW US

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Google+ Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page