top of page

A/B Testing การทดสอบ A/B เพื่อสร้าง MVP

การทำการทดลอง เป็นวิธีการเรียนรู้ รูปแบบหนึ่ง ตามหลักการ LEAN Startup Build สร้าง > Measure วัดผล > Learn เรียนรู้ แล้วกับไปสร้างใหม่

ตัวอย่างการทำ LEAN Startup ที่วงจร วนครบรอบและวนไปเรื่อยๆ มีให้เห็นใน Startup ที่ประสบความสำเร็จหลายๆ เจ้า

โดยหลักที่สำคัญ คือ การพิสูจน์สมมุติฐานที่เสี่ยงที่สุด (Riskiest Assumption Test: RAT) ก่อน นั่นคือ “การไม่มีคนใช้สินค้า"

ตัวอย่างนี้เป็นหนังสือ ที่ทีมลีน ช่วยกันเขียนขึ้นมา ได้ทดสอบความสนใจ และให้ผู้สนใจมีส่วนร่วมในการเลือกสีปก เราได้ทำการทดสอบที่เรียกว่า A/B Test โดย

ความเสี่ยงที่สุด คือ คิดว่าจะมีคนร่วมแสดงความคิดเห็นไหม

แล้วคิดว่า สีไหนที่ควรนำไปทำหนังสือ

จริงๆ กองบรรณาธิการ มีสีในใจแล้ว คือ สีเหลือง ลองทดสอบกันดู

ได้โพสภาพปกใน ของหนังสือ ดังภาพ และผลปรากฎว่า มีผู้เห็น 3,860 reached คน Likes 152 คน และทำการโหวต Vote 100 คน โดย

การ Comment ใต้โพส เลือก ด้านซ้าย A (Orange) 39% และ ด้านขวา B (Yellow) 61%

แม้ว่า จะไม่ได้แยกกลุ่มตัวอย่าง (หมายถึงให้ กลุ่มตัวอย่างเห็น A กี่คน และโหวต A) แต่ผลก็ออกมาน่าสนใจ จากนั้นเราจะนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกัน วิธีการนี้ ก็ถือว่า ได้ให้กลุ่มลูกค้า

ร่วมสร้างสินค้า (Co-creation) กับคณะผู้เขียน ทั้งยังสามารถสรุปได้อีกว่า สีปกควรเป็น สีเหลือง

ลองนำวิธีการ A/B Testing ไปลองใช้กับไอเดีย หรือ สินค้า ที่กำลังจะออกใหม่กันดูนะครับ

ติดตามบทความด้านการจัดการแบบลีน และร่วมพูดคุยกับเราได้ที่ www.facebook.com/LEANxACADEMY.com ถ้าสนใจหนังสือ inbox มาว่า LEAN Scale แล้วทาง จนท จะแจ้งทันเมื่อหนังสือวางจำหน่ายนะครับ

RECENT POSTS

FEATURED POSTS

FOLLOW US

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Google+ Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page