top of page

Entrepreneurship in SME


Lean Canvas

หน้าที่ของผู้ประกอบการในธุรกิจ ก่อนที่จะไปหาอะไรมาขาย ให้ลองคิดกลับกันว่า "คุณค่า" อะไร หรือที่ลูกค้าเป้าหมายจะอยากได้กันแน่ๆ หรือ สิ่งนี้มันจะแก้ปัญหาให้ชีวิตของลูกค้าสบายยิ่งขึ้นได้อย่างไร

แน่นอน ถ้าหา (Search) สิ่งนั้นเจอ ลูกค้าไม่หนีไปไหนแน่ๆ เพราะ ปัญหา และลูกค้า คือ สิ่งที่เสี่ยงที่สุดในการทำธุรกิจ การจัดการแบบลีน จากเดิมใช้ในการจัดการการปฏิบัติการ อะไรที่มีกระบวนการ พยายามทำให้ลีน

เน้นสร้างคุณค่า โดยขจัดอะไรที่ไม่จำเป็น ซ้ำซ้อน แต่งเติมจนเกินพอดี ที่เรียกว่า ความสูญเปล่า

ออกไป เน้นไปที่ความรวดเร็ว โดยคงต้นทุน และคุณภาพ เอาไว้ หรือก็ต้องดกว่าเดิม ไปที่จุดเริ่มต้นเลย... ก่อนจะมีกระบวนการ คือ สินค้า หรือ บริการ อะไรกันแน่ที่ลูกค้าอยากได้ จนกลายมาเป็น สร้างธุรกิจใหม่แบบลีนๆ #LEANStartup การนำ LEAN Startup ไปใช้กับ การทำธุรกิจ เลยมีกรอบ มีขอบเขตง่ายๆ มาช่วย เรียกว่า

ผืนผ้าใบแบบลีน (LEAN Canvas) คือ ดูแบบนกอินทรีย์ สูง 1,000 ม. จากบนฟ้า ให้เห็นภาพ อะไรรวมๆ แบบรวมๆ ไม่ลงรายละเอียด เพราะไปลงรายละเอียดแต่แรก

ก็ไม่มีประโยชน์ เอาอะไร ที่ฟุ้งๆ แบบ นามธรรม ออกมาก่อน ให้รู้ว่า ปัญหา คืออะไร และ กลุ่มลูกค้ากลุ่มไหน แล้วไม่ต้องคิดไปเอง ไปถามลูกค้าเป้าหมายเลย ไมไ่ด้สุ่มๆ มั่วๆ เอาลูกค้าตัวจริงๆ ที่คิดว่าจะขายไอ้คนนี้แหละ

เดินเข้าไปถามเลยว่า สนใจสินค้าไหม... ถ้ามีอะไรแบบนี้ มาแก้ปัญหานี้ละ จะได้ดีไหม การทำสองอย่างนี้คู่กันไปแบบคู่ขนาน เลยทำให้เจอปัญหา และลูกค้าได้เร็วยิ่งขึ้น "ทดสอบสิ่งนี้ภายใน 1 วัน ดีกว่าเสียเวลานั่งทำแผนธุรกิจเป็นปีๆ แล้วก็ไม่ได้ใช่ เพราะแผนธุรกิจมันล้าสมัยไปแล้ว" สิ่งนี้ก่อนที่เอาไปทดสอบว่า เออ มันเป็นจริงนะ ก่อนจะไปเริ่มช่องอื่นๆ อีก 7 ช่องที่เหลือ

RECENT POSTS

FEATURED POSTS

FOLLOW US

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Google+ Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page