top of page

10 เทคนิคในการวาดสายธารคุณค่าขององค์กร

หลากหลายองค์กรยังไม่เห็นเห็นความสำคัญที่จะได้จากประโยชน์ของการวาดสายธารคุณค่า หรือเห็นน้อยมาก เมื่อนำไปปรับปรุงในกระบวนการต่างๆ ในการวาดสายธารคุณค่า เครื่องมือที่ช่วยพัฒนาองค์กรได้อย่างทรงพลัง ยกระดับทั้ง คุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัย โดยจำหลัก 10 เทคนิค นี้ไว้

1. เลือกกระบวนการที่สำคัญ

การเลือกสายธารคุณค่า ต้องเชื่อมโยงไปบังแผนกลยุทธ์ เป้าหมายประจำปี มาตรวัดต่างๆ เป็นต้น ต้องระบุลูกค้าให้ชัดเจน และสิ่งที่ลูกค้าต้องการ (คุณค่า) และการสมรรถนะของสายธารคุณค่าในปัจจุบัน หรือถ้าเป็นหน่วยงานราชาการ อาจจะถามพูดมีส่วนได้ส่วนเสีย เลือกสายธารคุณค่าที่เหมาะสมจะได้ช่วยให้การวาด และปรับปรุงงานเกิดขึ้นจริง

2. เริ่มจากสิ่งที่ลูกน้องทำแล้วได้ประโยชน์

เลือกสายธารคุณค่าที่จะปรับปรุงบนพื้นฐานว่า มันจะส่งผลดีต่อพนักงาน โดยเฉพาะเมื่อเริ่มเรียนรู้วิธีการพัฒนาแบบลีน เช่น การเกิดอุบัติเหตุในองค์กรบ่อยๆ เมื่อเสนองานแบบนี้ คนส่วนใหญ่จะยิ่งดีร่วมด้วย เกิดความร่วมมือจากทุนส่วนงาน ทั้งสหภาพแรงงาน และคนงานหน้าพื้นที่ปฏิบัติงาน เริ่มที่สายธารคุณค่าที่คนง่ายไม่ค่อยสนุกกับการทำงาน หรือคนงานลาออกบ่อยๆ

3. กำหนดขอบเขตให้ชัดเจน

ถ้าไม่จดจ่อ เราก็ทำมันไม่สำเร็จ สายธารคุณค่าระดับบนจะเหมือนสายธารแม่น้ำ เลือกสายธารคุณค่า และระบว่าต้องการปรับปรุงสมรรถนะองค์กรด้านใด จะทำให้เพิ่มคุณค่าในส่งที่วาด และความพยายามในการปรับปรุงงาน และกำหนดขอบเขตเริ่มและจบให้ชัดเจน อาจจะเริ่มจากการกำหนดคุณค่าที่จะส่งมอบหรือการตั้งทีมงานที่ชัดเจน

4. เลือกสมาชิกให้ถูกคน

เลือกคนให้ถูกกับงาน (โดยเฉพาะระดับที่ทำให้งานได้ผล) และเลือกระบวนการสำคัญในการวาด ระบุปัญหา และแนวทางการแก้ไข มองและเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาและปรับปรุงร่วมกัน ไม่ว่าที่ไหนก็ต้องมั่นใจว่ารวม ผู้จัดหา และลูกค้า ไม่ใช่แค่ผู้ปฏิบัติงาน ถ้าเริ่มจากการวาดสายธารคุณค่าในกลุ่มเล็กๆ ต้องมั่นใจว่าต้องมีผู้สร้างคุณค่าให้กับสินค้าอยู่ด้วย และต้องแสดงให้เห็นการสื่อสารในทุกระดับขององค์กร

5. ไปดูหน้างานของจริง

ดูข้อมูลด้วยการไปสั่งเกต และสัมภาษณ์จริงๆ ที่หน้างาน คุณอาจจะตกใจว่าสิ่งที่ได้รู้ ไม่ตรงกับ กับสิ่งที่ข้อมูลแสดงเอาไว้

วิธีการวาด VSM หาอ่านได้จากหนังสือเล่มนี้

มุ่งสู่ลีน ด้วยการจัดการสายธารคุณค่า

6. เคี้ยวข้าวทีละคำ แต่ต้องกินให้หมดจาน

การเริ่มต้นปรับปรุง ต้องพยายามให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ภายใน 2-3 สัปดาห์ หลังจากวาดกระบวนการเสร็จแล้ว เลือกโครงการที่เสร็จภายใน 1-3 เดือน มาเริ่มก่อน และคิดถึงอนาคต 1-2 ปี หลังจากนั้นด้วย พัฒนางานระยะสั้น แต่ต้องตรงกับ วิสัยทัศน์องค์กรด้วย ทำให้เห็นเป้าหมาย และประกันได้ว่าเรากำลังมุ่งไปทิศทางที่ถูกต้อง

7. นับ นับ นับ

ก่อนที่จะเริ่ม ต้องมาทำความเข้าใจสัญญาณชีพของสายธารคุณค่าก็ มาตรวัดทั่วไปที่บอกว่าสุขภาพเป็นอย่างไร และวัดกระบวนนั้นๆ ได้ และวัดสิ่งที่คิดงานทำ ทำให้เกิดการปรับปรุง และเชื่อมไปจนถึงการยกระดับเป้าหมายขององค์กร ระบบสารสนเทศเดิมที่คุณมี ก็ต้องมีการวัดผลจากข้อมูลหน้างานจริงด้วยก่อนที่จะเริ่ม อย่างลืม วัดผลงานให้ง่ายๆ จะได้รู้ว่ามันเสร็จหรือไม่เสร็จจริงๆ

8. ทดลองก่อนที่จะเริ่มนำไปใช้จริง

ทดลองก่อนเริ่มนำวิธีการไปใช้ หาปัญหาและแก้ไขมัน

9. อยากกลัวที่จะคิดนอกกรอบ

การออกแบบสายธารคุณค่าต้องเกี่ยวข้องกับการข้ามสายงาน และข้ามองค์กรด้วย หรืออาจจะวาดจากองค์กรอื่นเข้ามาองค์กรของเรา บางองค์กรเริ่มจากการวาดสถานะปัจจุบัน แล้วก็โดดไปจุดที่ปรับปรุง อย่างไรก็ตาม การวาดสายธารคุณค่าข้ามสายงาน และข้ามองค์กร จะเห็นผุ้ที่เกี่ยวข้องกับ ปัญหา และการแก้ไข และลดมติกันว่า อนาคตจะออกแบบไปแบบไหน โดยการตัดและระบุปัญหา เพื่อไปปรับปรุงในระดับระบบต่อไป

10. ลงมือทำอย่างสนุกสนาน

เราได้กล่าวถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการปรับปรุงที่มีความหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม เราได้เห็นลูกค้าจำนวนมากของเราที่มีความคิดสร้างสรรค์อย่างจริงจัง เมื่อพูดถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานในการขัดเกลาสายธารคุณค่า และแผนการปรับปรุง เกี่ยวข้องกับการทดลองการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว รวมถึงภาพของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และการให้รางวัล ความพยายามในการปรับปรุงการรับประทานอาหารสปาเกตตี้ หรือคาสิโนโดยใช้ธีมพิเศษ (มักเกี่ยวข้องกับกีฬา) สำหรับบอร์ดและการประชุมคณะกรรมการ ในความพยายามในการปรับปรุง รายการโปรดของฉัน คือ ชุด ภาพยนตร์สำหรับงานการถ่ายทำรังสีวิทยาทั่วไป คือ "กำลังเล่นตอนนี้" สำหรับความพยายามในการปรับปรุง "สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ" ในการกำหนดตารางการปรับปรุงให้ดีขึ้น "มุมวิจารณ์" สำหรับความคิดเห็นของพนักงาน การทดลองและปัญหา

โดยสรุป การวาดสายธารคุณค่าจะเป็นการเล่าเรื่องราวที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็ต้องมีการวางแผนและลงมือในการเลือกคนที่เหมาะสมและดำเนินการตามแผนที่วางไว้

สนใจเข้ากลุ่ม LEAN Talk แอดมาได้ที่ www.facebook.com/groups/LEANTalk

RECENT POSTS

FEATURED POSTS

FOLLOW US

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Google+ Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page